Reklamacije

PRIMEDBE I REKLAMACIJE


Žalbe, reklamacije i primedbe potrošači mogu izjaviti:

  1. slanjem na elektronsku adresu fovesna@gmail.com.
  2. na brojeve telefona +381 63 66 33 70, +381 63 82 94 056 u periodu od 08-15h svakog radnog dana, 
  3. redovnom poštom na adresu - Obuća Vesna - Supski put bb, 35230 Ćuprija

Prodavac će u roku od pet radnih dana potvrditi da je žalba primljena i saopštiti potrošaču koliko dugo će biti razmatrana. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova.